Jezus, de gnosis en het dogma

Jezus, de gnosis en het dogma
Titel: Jezus, de gnosis en het dogma
Auteur: Roukema, Riemer
Bestelnr.: 9789021141688
Uitgever: Meinema
Prijs : € 22,52
Dit artikel is uitverkocht.

Vorige


Richtinggevende en informatieve studie over Jezus als vermeende
gnostische wijsheidsleraar. Met aandacht voor het Evangelie van
Thomas en het Evangelie van Judas.
 

Kunnen wij nog achterhalen wie Jezus is en waar hij voor staat? Sinds de vondst van de geschriften van Nag Hammadi en andere gnostische boeken menen velen dat Jezus eigenlijk een gnostische wijsheidsleraar is. In het Evangelie van Thomas zou zijn gnosis bewaard zijn gebleven. De kerk zou Jezus' eigen onderricht hebben verdonkeremaand. 

In dit boek wordt op grond van historische argumenten betoogd dat Jezus géén gnosticus is, maar een jood die in de traditie van het Oude Testament staat. De opvatting van de vroege kerk dat Jezus tegelijk ook de Zoon van God en zelf God is, blijkt joodse wortels te hebben. Zelfs de basis van het dogma van de drie-eenheid blijkt heel vroeg te zijn gelegd. De auteur laat zien dat dit dogma meer recht van spreken heeft dan de gnostische visies op Jezus.