Als scherven spreken

Als scherven spreken
Titel: Als scherven spreken
Auteur: Biezeveld, K.
Bestelnr.: 9789021142159
Uitgever: Meinema
Prijs : € 5,90
Dit artikel is uitverkocht.

Vorige

We leven in een tijd van'religieuze ruis','ietsisme'en'solo-religiositeit'. De hedendaagse individualist maakt het zelf wel uit en zoekt iets van zijn of haar gading in de ruif van de religieuze tradities. Maakt de bijbelse God nog een kans om van betekenis te zijn in het leven van alledag?
Kune Biezeveld houdt vast aan de unieke betekenis van de bijbelse traditie, maar probeert een nieuwe invalshoek uit. De scherven uit de titel staan voor letterlijke scherven: overblijfsels van wat ooit in profetische woede kapot is gemaakt. Is er misschien te rigoureus geslagen? Van onder de kalklagen in de oude kerken komen de mooiste schilderinge te voorschijn; hoezou het zijn als de geloofstraditie zelf ontkalkt wordt? Welke beelden houden het dan wel en welke niet?
'Als scherven spreken'is een aanzet om op een nieuwe manier naar oude tradities te kijken: op zoek naar de betekenis van God in het leven van alledag.

Kune Biezeveld was als docent systematische theologie en hoogleraar vrouwenstudies theologie verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit (Leiden). Tot kort voor haar overlijden in september 2008 heeft zij aan dit postuum gepubliceerde boek gewerkt.