Verborgen omgang

Verborgen omgang
Titel: Verborgen omgang
Auteur: Reuver, A. de
Bestelnr.: 9789023909941
Uitgever: Boekencentrum
Prijs : € 32,91
Dit artikel is uitverkocht.

Vorige

Verborgen omgang biedt toegang tot een belangwekkend deel van de spiritualiteitsgeschiedenis. Vijf piëtistische schrijvers uit de Nadere Reformatie en twee devoten uit de Middeleeuwen komen aan bod: Willem Teellinck, Theodorus à Brakel, Guiljelmus Saldenus, Wilhelmus à Brakel en Herman Witsius, vooraf gegaan door Bernardus van Clairvaux en Thomas à Kempis. Vanuit het intrigerende gegeven dat de nader-reformatorische vroomheidsbeweging gretig gebruik heeft gemaakt van voor-reformatorische bronnen beschrijft prof. dr. A. de Reuver de vroomheidsvertolking van de verschillende piëtisten. Hun karakteristieke vroomheid komt naar voren bij thema's als meditatie, gebed, gemeenschap met Christus, vereniging met God en verlangen naar de hemel. Elk hoofdstuk begint met een biografische schets, waarin ook de theologische en spirituele context van hun werk wordt verhelderd. Verborgen omgang biedt niet alleen geschiedenis. Het kan tevens een rijke inspiratiebron zijn voor een hedendaagse beoefening van 'de omgang met God' en een eigentijdse, authentieke spiritualiteit.
 

Prof. dr. A. de Reuver is bijzonder hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk en doceert gereformeerde godgeleerdheid aan de theologische faculteit van de Universiteit Utrecht.