Liturgische formulieren geref traditie

Liturgische formulieren geref traditie
Titel: Liturgische formulieren geref traditie
Bestelnr.: 9789023916369
Uitgever: Boekencentrum
Prijs : € 4,25
Dit artikel is uitverkocht.

Vorige


Onmisbaar voor wie tot de gereformeerde gezindte behoort. 

In 2000 heeft de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk het initiatief genomen tot een aanpassing aan de huidige taal van de zgn. klassieke liturgische formulieren. Die zijn in de regel te vinden in kerkbijbels op basis van de Statenvertaling in combinatie met de 150 Psalmen in de berijming van 1773. Deze formulieren zijn in gebruik in de gereformeerde gezindte. Ze omvatten liturgische teksten te lezen bij doop, avondmaal, huwelijksinzeging, belijdenis, bevestiging in het ambt, uitsluiting/ban en wederopneming. Deze teksten zijn in alle voorlopigheid aangeboden aan gemeenten en worden nu, na verwerking van de reacties en beoordeling door daartoe aangewezen commissies vanwege de Protestantse Kerk in Nederland, als definitieve teksten aangeboden en gepubliceerd. Deze teksten behoren tot de inhoud van Dienstboek, een proeve (deel II).