Joodse koninkrijk van himyar

Joodse koninkrijk van himyar
Titel: Joodse koninkrijk van himyar
Auteur: Horst, Pieter W. van der
Bestelnr.: 9789025307769
Uitgever: Querido
Prijs : € 12,50
Dit artikel is uitverkocht.

Vorige

In dit boekje wordt een onbekende maarfascinerende episode uit de vroege joodsegeschiedenis behandeld. Het gaat om hetjoodse koninkrijk in het Zuid-Arabische Himyar(het huidige Jemen) en de christenvervolgingdie daar plaatsvond in de jaren twintig van dezesde eeuw van onze jaartelling. Door nieuwevondsten en intensieve studie van documentenuit de oudheid (in het Syrisch, Grieks en Arabisch)is er de laatste tijd nieuw licht op dit koninkrijken de gebeurtenissen aldaar geworpen.De huidige stand van onze kennis inzake dezegeschiedenis wordt in dit boek samengevat. Tevensvertaalde Pieter van der Horst het belangrijkstedocument dat deze unieke christenvervolgingvan joodse zijde beschrijft, en voorzaghij het van een uitgebreide toelichting. Een enander geeft een boeiend inzicht in de geestelijkeen politieke machtsverhoudingen in Arabië in deeeuw die voorafging aan het optreden van Mohammed.