Theologie in dialoog

Theologie in dialoog
Titel: Theologie in dialoog
Auteur: Lieven, Boeve
Bestelnr.: 9789028977815
Uitgever: Pelckmans N.V.
Prijs : € 22,50
Dit artikel is uitverkocht.

Vorige

In 'Theologie in dialoog' denkt Lieven Boeve na over de plaats van de theologie aan de universiteit, in de kerk en in cultuur en samenleving. In deze drie domeinen was deze discipline ooit prominent aanwezig, maar ondertussen is ze veel van haar prestige kwijtgeraakt en naar de marge opgeschoven.Lieven Boeve staat met twee voeten op de grond. Terugkeren naar 'vroeger was het beter' is zinloos. Hij bepleit een theologie die zonder ressentiment, zonder wanhoop en zonder vrees omgaat met de marginalisering ervan. Theologie kan vandaag haar taak enkel vervullen als ze niet wegvlucht uit deze marginalisering, maar deze zelfbewust ondergaat. Vanuit die marge is ze geroepen opnieuw haar plaats in te nemen op het kruispunt van universiteit, kerk en samenleving, in dialoog met elk van deze domeinen.Diezelfde houding neemt Boeve aan omtrent de katholieke identiteit van het christelijke middenveld in Vlaanderen, in het bijzonder op het gebied van onderwijs. Er hoeft geen tegenspraak te zijn tussen katholiek en pluralistisch - integendeel! De ontmoeting met de levensbeschouwelijk andere leidt immers niet automatisch tot minder identiteit, maar kan net tot een groter besef van identiteit voeren. Wie katholieke identiteit gestalte wil geven, vertrekt vandaag best van interlevensbeschouwelijke veelheid en gaat met open vizier de dialoog met de andere aan.In 'Theologie in dialoog' brengt Boeve enkele van zijn visies als theoloog samen over de dialoog die kerk, samenleving en universiteit kunnen en moeten aangaan met katholieke identiteit en theologie.