Wereldgeschiedenis in de kunst

Wereldgeschiedenis in de kunst
Titel: Wereldgeschiedenis in de kunst
Auteur: Schwetje, Burkhard
Bestelnr.: 9789055447664
Uitgever: Ludion
Prijs : € 25,70
Dit artikel is uitverkocht.

Vorige

De grote gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis laten dikwijls hun sporen na in de kunst: zij het om bepaalde hoofdrolspelers in die gebeurtenissen te eren, of om een traumatische ervaring te herdenken of het ogenblik waarop nieuwe gemeenschappen, staten, dynastieën worden gesticht. De kunst draagt met andere woorden bij tot het vormen van een historisch bewustzijn. Zij leidt ook een constante herinterpretatie van de geschiedenis in. Vele grote gebeurtenissen worden hernomen in latere tijdsgewrichten, met betekenis-verschuivingen al dan niet ten dienste van deze of gene ideologie als gevolg. De kunst beschrijft de gebeurtenissen, becommentarieert ze, neemt standpunt in. Het boek toont die evolutie in de houding van de kunstenaar, en zijn groeiend engagement dat pas met de romantiek ten volle doorbreekt in de schilderkunst (cf. het protest van Goya en Delacroix tegen de gruwelen van de oorlog). Dat is slechts één aspect van wat de geschiedenis en de kunst interessant maken en onderling verbinden. Van de codex van Hammurabi over de oude beschavingen van Egypte, Griekenland en Rome, tot de middeleeuwen en de renaissance; van de godsdienst- en vele andere oorlogen, revoluties en grote ontdekkingsreizen, tot de meest recente geschiedenis zoals de val van de Berlijnse Muur en de aanslagen van 11 september 2001. En dat over alle eeuwen van beschaving en alle continenten, want het boek besteedt eveneens aandacht
aan de Chinese, Amerikaanse en Arabische kunst. Altijd representatief, helder, en met één doel voor ogen: tonen hoe de geschiedenis zijn sporen heeft nagelaten in de kunst van die tijd en in de onze. Dit boek biedt u een overzicht van de wereldgeschiedenis zoals u die nog nooit gehad heeft, handig en compact, en door de ogen van de grootste kunstenaars die de gebeurtenissen in kwestie ofwel live hebben meegemaakt, ofwel er op meesterlijke wijze over verteld hebben. Een boek om zonder meer in huis te halen.