Veilig bij God

Veilig bij God
Titel: Veilig bij God
Bestelnr.: 9789058299680
Uitgever: Jongbloed
Prijs : € 8,99
Dit artikel is uitverkocht.

Vorige

'Geloven vind ik moeilijk. Ik kan niet begrijpen dat er een God is en dat alles door Hem ontstaan is. Ik weet ook niet hoe ik me God moet voorstellen. Heel veel van God snap ik gewoon niet.' 

Mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) ervaren beperkingen in het dagelijks bestaan. Ook in het geloofsleven ondervinden zij moeite als gevolg van hun stoornis. In Veilig bij God wordt hun geloofsbeleving beschreven. Dat gebeurt aan de hand van een recent uitgevoerd onderzoek. Op basis hiervan worden praktische handreikingen geboden voor het omgaan met autisme en geloof, zowel thuis, op school als in de kerk. 

In dit boek worden tal van situaties besproken die voor mensen met autisme en hun omgeving herkenbaar zijn. De auteurs geven concrete tips aan lotgenoten, familie, gemeenteleden en professionals. Dit kan leiden tot meer inzicht en begrip en eraan bijdragen dat ook mensen met autisme zich veilig bij God weten. 

Dr. Hanneke Schaap-Jonker is psycholoog, theoloog en werkt als universitair docent godsdienstpsychologie aan de Protestantse Theologische Universiteit in Kampen. Daarnaast is ze coordinator van het Kenniscentrum Religie en Levensbeschouwing in relatie tot Geestelijke Gezondheidszorg in Zwolle. Jannine van Schothorst-van Roekel was vanuit Eleos coordinator van het onderzoek 'Geloofd en autisme' en heeft naar aanleiding hiervan een richtlijn geschreven voor de ambulante woonbegeiding en beschermende woonvormen van Eleos.