Alle vogels hebben nesten

Alle vogels hebben nesten
Titel: Alle vogels hebben nesten
Bestelnr.: 9789058813428
Uitgever: Buijten en Schipperheijn
Prijs : € 14,90
Dit artikel is uitverkocht.

Vorige

Wim H. Dekker
Roel Kuiper (red.)
Alle vogels hebben nesten
Nieuwe aandacht voor gezin en gezinshulpverlening
Het gezin is weliswaar de belangrijkste samenlevingsvorm, maar de aan- dacht ervoor in politiek en samenleving was tot nu toe beperkt. Dat lijkt nu te veranderen. Nederland heeft nu zelfs een minister voor Jeugd en Gezin.Nieuwe aandacht voor gezin, opvoeding en gezinshulpverlening is hard nodig. In dit boek worden de vraagstukken verkend die hierbij niet gemist mogen worden. Behalve sociologische analyses is er aandacht voor de gevolgen van echtscheiding, de beleving van huwelijk en gezin in alloch-tone milieus, het gezin in het overheidsbeleid.
Over de relatie tussen ouders en kinderen is vandaag veel te doen. De pro-blematiek van individualisering in de opvoeding, visies op veilige ouder-kind-hechting en oudercontact bij uithuisplaatsing komen in dit boek aan de orde.
De titel van het boek verwijst naar een onontkoombaar sociaal feit: ieder mens heeft zijn of haar sociale basis in een gezinssituatie, alle begin van loyaliteit en identiteit.
Dit boek is voortgekomen uit de kring van het lectoraat Samenlevings-vraagstukken van de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle in samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede.