Twaalf meditaties over de psalmen

Twaalf meditaties over de psalmen
Titel: Twaalf meditaties over de psalmen
Auteur: Bouter, Hugo
Bestelnr.: 9789070926564
Uitgever: Boeken Om De Bijbel
Prijs : € 3,90
Dit artikel is leverbaar.
Plaats in winkelwagentje
Vorige

In deze uitgave zijn een twaalftal kortere en langere overdenkingen over de psalmen gebundeld.
Het is dus geen studie over alle 150 psalmen, maar slechts een selectie ervan. Gods Woord is
een onuitputtelijke bron, en de psalmen vormen inderdaad een goudmijn doordat het hele spectrum
van menselijke gevoelens en ervaringen erin ter sprake komt. De hoogten en diepten van het
menselijk bestaan worden op een geestelijke, gelovige wijze weergegeven. In die zin houden de
psalmen ons telkens een spiegel voor. 

Nu kan dit soms aanleiding tot misverstand geven als men het onderscheid tussen het Oude en
het Nieuwe Testament, tussen de bedeling van de wet en die van de genade uit het oog verliest
(vgl. Rom. 6:14). De ervaringen van de psalmdichters weerspiegelen niet de rijke nieuwtestamentische
zegeningen: zoals het kindschap en zoonschap van de christen, de kennis van de Vadernaam, de
verzegeling met de Heilige Geest en de blijvende inwoning van de Geest in de gelovige (vgl. Ps. 51:13),
en onze huidige positie in Christus in de hemelse gewesten. Het verschil in bedeling komt het
duidelijkst naar voren in de zgn. wraakpsalmen. 

Een bijzonder aspect is het Messiaanse karakter van vele psalmen. De psalmdichters hebben
getuigd van het lijden van Christus en van de heerlijkheden daarna (1 Petr. 1:11). Toen de
opgestane Heer aan Zijn discipelen verscheen, opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften
verstonden. En Hij onderwees hun de dingen die over Hem geschreven stonden 'in de wet van Mozes
en in de profeten en psalmen' (Luc. 24:44-48). De Messiaanse psalmen bevatten voorzeggingen
aangaande het lijden en sterven van Christus, maar ook over Zijn opstanding en verheerlijking
aan Gods rechterhand in de hemel, Zijn wederkomst in macht en majesteit, Zijn glorieuze
regering in het komende Vrederijk etc. Dat is de heerlijke toekomst waarnaar ook wij als
leden van Gods Gemeente uitzien.