Zeven woorden 2

Zeven woorden 2
Titel: Zeven woorden 2
Auteur: Visscher, W.
Bestelnr.: 9789074787840
Uitgever: Om Sions Wil
Prijs : € 4,99
Dit artikel is uitverkocht.

Vorige

Veel mensen weten niet wat God, geloof en Bijbel betekenen. Hemelvaart is totaal onbekend geworden. Bijbelgetrouwe christenen worden over hun opvattingen bevraagd. Jongeren en ouderen krijgen daarmee te maken. Dit boekje wil voor jongeren en ouderen een handvat bieden om de hoofdlijn van de Bijbel te verstaan. We mogen proberen anderen daarin te laten delen. Het kan niet zo zijnd at we op eerlijke vragen van niet-christelijke mensen geen antwoord hebben. Dit boekje wil aan de hand van de Bijbel duidelijk maken hoe we niet-christenen iets kunnen vertellen over Bijbellezen, kerkgaan, het gebed, de Heilige Doop, het Heilig Avondmaal, meditatie en vasten. In onze tijd zijn we tot verantwoording geroepen. Het is een belangrijke opdracht om de Bijbelse boodschap aan niet-christenen door te geven. Laten we dat bescheiden en vrijmoedig doen. Dit boekje wil daarbij een summiere handreiking zijn. 

De handvat-serie zijn boekjes voor toerusting van christenen die leven in een post-christelijk tijdperk. Veel vragen komen af op jongeren en ouderen. De serie gaat op een begrijpelijke wijze in op Bijbelse thema's die leer en leven aangaan. 

Onder deze serie vallen:
1. Zeven woorden
2. Genademiddelen