Lezen met de kanttekeningen

Lezen met de kanttekeningen
Titel: Lezen met de kanttekeningen
Bestelnr.: 9789076466835
Uitgever: Ramshoorn V.O.F.,
Prijs : € 9,95
Dit artikel is leverbaar.
Plaats in winkelwagentje
Vorige

De kanttekeningen zijn door de vertalers van de Dordtse synode in de kantlijn van de Bijbel geplaatst om de bijbeltekst te verduidelijken. Vaak citeert men de letterlijke vertaling van de Griekse of Hebreeuwse grondwoorden en somt men verwijsteksten op om Schrift met Schrift te vergelijken.  

De kanttekeningen zijn als hulpmiddel bij het dagelijks bijbellezen daarom zeer aan te bevelen. Vandaar dit dagboek met opgenomen kanttekeningen. 

Bij het overdenken worden een te lezen Schriftgedeelte en een Psalmvers opgegeven. De meditaties gaan over een persoon, thema of Bijbelboek. Deze zijn bij elkaar geplaatst, zodat het uitnodigt om een volgende dag de vervolgstof te lezen.
Er is in de keuze van de onderwerpen rekening gehouden met het kerkelijk jaar. De volgorde van de bijbelboeken wordt aangehouden. Men leest dus overdenkingen van Genesis tot en met Openbaring. In dit dagboek wordt uitgebreid aandacht besteed aan de boeken Hooglied en Prediker. 

De feeststoffen die geen vaste datum hebben, staan als bijlage achterin, zodat dit dagboek niet aan een bepaald jaar is.  

Deze uitgave van kwam tot stand door samenwerking van predikanten uit de Gereformeerde Gemeenten en predikanten uit de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Een van de doelen is om een deel van de opbrengst van de verkoop van deze bundel te bestemmen voor het Deputaatschap Bijbelverspreiding van de Gereformeerde Gemeenten.