Wachter

Wachter
Titel: Wachter
Auteur: Lucia, M.
Bestelnr.: 9789079026029
Prijs : € 14,95
Dit artikel is uitverkocht.

Vorige


De profetische bediening in het Lichaam van Christus kent vele aspecten. Een van de voorbeelden ervan is de wachter. Ezechiël, het beste voorbeeld in de Bijbel van een wachter, sprak veel waarschuwende woorden waarin klaagliederen, gezucht en gejammer doorklonken. Hebben wij behoefte aan die bediening in onze tijd? Is een voorbidder een wachter? Is een wachter een voorbidder? Hoe kun je deze gaven herkennen en hoe werken ze met elkaar samen? Deze en andere vragen worden beantwoord aan de hand van de levens van een aantal oudtestamentische profeten. Daarbij vertelt Martha Lucia over haar eigen ervaringen als wachter in deze tijd.
 

 

Martha Lucia is een wachter die momenteel werkzaam is in Engeland, waar zij onderricht en training geeft aan een leger van voorbidders. Zij is voorbedegeneraal bij Christian International Ministries Network. Zij heeft The Watchman Network opgericht en is lid van het 'Eagles of God strategisch voorbedeteam. Martha heeft een hoofdstuk geschreven in The Queen's Domain en is medeauteur van The Gate of Prayer. Dana Millar werkt als seniorstaflid bij een regeringsinstelling op het gebied van nucleaire energie. Ze helpt om The Watchman Newsletter te schrijven en publiceren en coördineert The Watchman Network, een netwerk dat wachters en voorbidders via e-mail van informatie voorziet op gebieden die van belang zijn. Dana reist nationaal en internationaal voor strategische gebedsopdrachten. De illustratie op de omslag van een wiel binnenin een wiel uit het boek Ezechiël is van Bonnie Blystone.