Wereld en de waarheid

Wereld en de waarheid
Titel: Wereld en de waarheid
Auteur: Voorrips, Alfred
Bestelnr.: 9789079859887
Prijs : € 14,95
Dit artikel is leverbaar.
Plaats in winkelwagentje
Vorige

Je kunt zelf over-wegen wat waarof niet waar is

'De Wereld en de Waarheid' vertelt over het ontstaan van het geloof in God. Deauteur laat zien dat het christelijk geloof voor iedereen, ongeacht achtergrond,afkomst of maatschappelijke positie, de enige en betrouwbare weg is omwerkelijk gelukkig op deze aarde te kunnen leven.In het boek worden een aantal traditionele denkpatronen binnen de kerkvergeleken met de informatie, die de Bijbel daarover aanreikt. Ook het zichtop de toekomst van de mensheid wordt verduidelijkt aan de hand van Bijbelseinformatie.Hoewel het lichaam van elk mens eindig is, zal zijn ziel nooit sterven. Die zielheeft altijd een eeuwig leven, naar eigen keuze in het Koninkrijk van God of inhet rijk van de satan.De kracht van het boek is dat elke gedachte wordt onderbouwd met één ofmeer Bijbelteksten. De lezer kan zelf afwegen wat waar of wat niet waar is.Men wordt vrijgelaten om die beslissingen te nemen, die hij of zij voor zichzelfverkiest.