Zie het lam Gods

Zie het lam Gods
Titel: Zie het lam Gods
Bestelnr.: 9789081692649
Prijs : € 12,50
Dit artikel is niet leverbaar.

Vorige

Vragen naar het Woord deel 4 - Evangeliën en brieven 'Zie het Lam Gods' 

Het Evangelie naar Mattëus, Marcus en Lucas door drs. P.L. de Jong 

De eerste drie Evangeliën zijn voor christenen de meest bepalende boeken van de Bijbel. Het zijn niet zomaar biografische verhalen over Jezus. De drie laten veel weg. Wat ze wel vertellen, doen ze op een getuigende manier. Jezus is de verborgen Messias. Alleen door geloof erken je Hem als Zoon van God en Redder van de wereld. Mattëus, Marcus en Lucas vertellen het verhaal op dezelfde manier. Zo versterken ze het getuigenis van Jezus' dood en opstanding. Dat is de kern van hun evangelie ( = goede boodschap). 

Het Evangelie naar Johannes en zijn brieven door ds. ir. N.M. Tramper 

Johannes toont ons de glorie van Jezus. Met Zijn komst is het volle licht van Gods waarheid in de wereld gaan schijnen. Hoe kan onze twijfel hierover worden weggenomen? Dit evangelie is een betrouwbaar getuigenis aangaande het Lam dat de zonde der wereld wegdraagt en die ook de Herder is, die zijn schapen overvloedig leven geeft. 

Handelingen door dr. J. van Eck 

In Handelingen vertelt Lucas hoe het evangelie vanuit Jeruzalem de wereld ingaat. De boodschap van de verhoogde Christus moet naar de volkeren en ook de koningen zullen voor Christus moeten buigen. Zoals van een geschiedschrijver in zijn tijd werd verwacht, doet Lucas onderzoek naar de feiten. van dat onderzoek is Handelingen het verslag. 

Hebreeën door dr. H.R. van de Kamp 

Hebreeën is een brief op de man af. Welke zekerheid houden volgelingen van Jezus over in de crisistijd van zestiger jaren van de eerste eeuw als deze jodenchristenen de tempelstad moeten verlaten in verband met haar aanstaande verwoesting. De auteur roept op om de aandacht te blijven richten op Christus, de hemelse Hogepriester en op de stad van de toekomst.  

De brieven van Petrus en Judas door prof. dr. P.H.R. van Houwelingen 

In de brieven van Petrus en Judas wordt de apostolische erfenis vastgelegd voor latere generaties. Zij dagen de christenheid van alle eeuwen uit Jezus Christus trouw te blijven en een transparante levensstijl te vertonen, ook in tijden van conflict of crisis. Zo vormen deze drie brieven samen een hoopgevend trio. 

Jakobus door dr. W. Dekker 

De brief van Jakobus werd op het nippertje opgenomen binnen de canon van het Nieuwe Testament, zo'n driehonderd jaar nadat hij werd geschreven. Voor de hervormer Maarten Luther had het niet gehoeven. 'Vandaag of morgen zal met Jaapje (= Jakobus) mijn kachel aanmaken' schreef hij in 1543. Wie nauwkeurig leest, merkt echter dat Jakobus spreekt in de lijn van de profeten en van Jezus zelf in de bergrede