Woord & wetenschap

Woord & wetenschap
Titel: Woord & wetenschap
Auteur: Vries, P. de e.a.
Bestelnr.: 9789087181284
Prijs : € 15,95
Dit artikel is leverbaar.
Plaats in winkelwagentje
Vorige

Het christelijk geloof belijdt zaken die je niet kunt zien ofverklaren op basis van natuurlijke oorzaken. Denk aan debelijdenis dat Jezus Christus God is en mens werd, dat Hijis opgestaan uit de dood en opgevaren naar de hemel. Datgeloof is gebaseerd op Gods openbaring in Zijn Woord. Inde Bijbel wordt het een bewijs genoemd van zaken die jeniet ziet. Dit kan niet wetenschappelijk bewezen worden.Want natuurwetenschap bestaat uit het verklaren en interpreterenvan waarnemingen in de ons omringende wereldop basis van natuurlijke oorzaken.De verhouding tussen geloof en wetenschap staat metname onder spanning wanneer het gaat om de vraag naarde oorsprong en ontwikkeling van het leven op aarde. Danbotst het geloof dat God deze wereld en de mensen heeftgeschapen met de evolutietheorie. Want die stelt dat demens is geëvolueerd uit een eencellig organisme dat ooitvia natuurlijke oorzaken is ontstaan. Kun je die theorieniet combineren met de Bijbel en zo geloof en wetenschapmet elkaar verzoenen? Dit boek wil laten zien dat dit toteen ernstige aantasting van het christelijk geloof leidt enwetenschappelijk ook niet nodig is.