Zijn Lichaam worden

Zijn Lichaam worden
Titel: Zijn Lichaam worden
Auteur: Casper, Charles
Bestelnr.: 9789089720580
Prijs : € 16,90
Dit artikel is uitverkocht.

Vorige

Zijn Lichaam worden.De plaats van Eucharistie in het religieuze leven.Volgens de officiele documenten van de katholieke kerk geldt de Eucharistie als bron en hoogtepunt van het christelijk leven. Veel gelovigen zullen het daarmee eens zijn. Wanneer aan hen wordt gevraagd wat zij onder Eucharistie verstaan en hoe zij deze beleven, vertellen wij ieder hun eigen verhaal. De diversiteit is opmerkelijk. Welbeschouwd kan dat niet anders, want ieder mens is uniek en heeft dus ook een unieke beleving. Onze levens worden door tal van factoren bepaald: we leiden een ander leven dan de generaties voor ons en ook in het hier en nu hebben we ieder onze eigen weg te gaan. De Eucharistie biedt voldoende ruimte voor zo'n grote diversiteit. Als hoogtepunt van het christelijk leven is Eucharistie echter tevens datgene wat gelovigen in Christus'aanwezigheid met elkaar verbindt. Diversiteit gaat hier dus samen met convergentie of gemeenschappelijkheid.Dit boek bevat een bundeling van de lezingen, gehouden op de boeiende studiedag 'Eucharistie', georganiseerd door de Commissie Overleg Instituten van de KNR in het voorjaar van 2012. Enkele wetenschappelijke instituten, verbonden met ordes en congregaties, hebben toen aandacht geschonken aan de vraag: wat heeft onze traditie aan de mens van nu te vertellen over de plaat van de Eucharistie in haar/zijn leven? In hun antwoord hebben zij geput uit de rijkdom en wijsheid van hun eigen religieuze traditie.