Tot zonde gemaakt POD

Tot zonde gemaakt  POD
Titel: Tot zonde gemaakt POD
Auteur: Brink, G.A. van den
Bestelnr.: 9789491583919
Prijs : € 62,50
Dit artikel is uitverkocht.

Vorige

Herman Witsius (1636-1708) was in zijn tijd zo gezaghebbend dat de gereformeerde predikanten van Londen hem tijdens de antinomiaanse controverse (1690-1700) om zijn visie en bemiddeling vroegen. In 1696 voldeed Witsius aan hun verzoek met de Animadversiones Irenicae. Hij bemiddelde daarmee tussen de zogeheten antinomianen en neonomianen.
In deze studie staat de de toerekening van de zonden aan Christus centraal. Dit concept hangt onder andere samen met begrippen als straf en vergeving. Door de samenhang van de diverse concepten in kaart te brengen, wordt inzichtelijk dat het leerstellige antinomianisme een zelfstandige positie is, die onderscheiden moet worden van de hoofdstroom van de zeventiende-eeuwse gereformeerde theologie.
Deze studie laat op verrassende wijze zien hoe theologen uit de zeventiende eeuw omgingen met centrale juridische begrippen; daarmee is dit onderzoek niet alleen van betekenis voor historici en theologen, maar ook voor juristen. 

Dr. G.A. van den Brink is predikant van de hersteld hervormde gemeente Rotterdam Kralingse Veer. Hij studeerde theologie te Utrecht en promoveerde aan de ETF (Leuven) en de VU (Amsterdam). Eerder publiceerde hij onder meer op het terrein van apologetiek en theologiegeschiedenis.