Jan hendriks preken voor het jaar b

Jan hendriks preken voor het jaar b
Titel: Jan hendriks preken voor het jaar b
Auteur: Hendriks, Jan
Bestelnr.: 9789493161429
Prijs : € 19,95
Dit artikel is leverbaar.
Plaats in winkelwagentje
Vorige

Misschien raken steeds meer mensen overtuigd dat niet de grootsteonzichtbare macht een virus is maar dat de Allerhoogste de God enVader is. Met woorden als deze zet bisschop Jan Hendriks meteende toon. Zijn nieuwe boek met overwegingen bij de lezingen van hetliturgische jaar B van de eucharistievieringen op de zon- en feestdagenvan de katholieke eredienst staat nergens los van de werkelijkheid vanhier en nu. Het tekent de mens die sinds Pinksteren 2020 de nieuwebisschop van Haarlem-Amsterdam is dat hij zijn bisdom en velendaarbuiten steeds weer verbindt met het leven van alledag. Het Woordvan God krijgt betekenis in het heden, met corona en met vluchtelingen.Want de heilige Geest inspireert hem en ons tot zorg voor armen,gevangenen, blinden en verdrukten. Door de barmhartigheid die wijtonen laten we zien wie we zijn, mensen die de weg van Jezus volgen.En daarom ook komt hij in een speciale inleiding bij dit nieuwe boekmet een oproep om oog te blijven houden voor vluchtelingen.Als de bisschop van Haarlem-Amsterdam zo zijn boek met overwegingenvoor het liturgische jaar B begint, dan laat het vervolg zichraden. Geen overweging blijft binnen de muren van de kerk. Altijdverbindt Jan Hendriks de relevantie van het Woord van God met dezorgen en tranen van de wereld, maar ook en vooral met de hoop enhet perspectief. Want dat tekent deze herder ook: hij biedt steeds weeruitzicht op de diepste vrijheid van een mens, in Christus. Die combinatievan alledaagsheid en diepe hoop bepaalde het succes van zijn eersteboek met overwegingen. Dit vervolg zal velen tot steun zijn inhet nieuwe kerkelijk jaar.