Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...
  • Warm ontvangst voor jong & oud
  • Cadeautje? met liefde ingepakt!
  • Bezorging in Bodegraven, Nieuwerbrug aan den Rijn, Waarder en Driebruggen voor €2,00

Algemene voorwaarden

Wij adviseren u deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat u op de hoogte bent van uw rechten en verplichtingen over de overeenkomst tussen u en ons.

Bedrijfsgegevens:

Naam: Lichtpunt Boek & Cadeau
Vestigingsadres: Kerkstraat 15, 2411 AA Bodegraven
Telefoon: 0172 610 161
Email: info@lichtpuntboeken.nl
Website: www.lichtpuntboeken.nl

KvK-nummer: 91531470
BTW-nummer: NL865685824

Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Lichtpunt Boek & Cadeau op de website, het gebruik van de website en op elke via de website tot stand gekomen overeenkomst.
Lichtpunt Boek & Cadeau kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen.
Lichtpunt Boek & Cadeau garandeert niet dat informatie op de website altijd correct, actueel of volledig is.

Prijzen en aanbiedingen

Alle prijzen op onze website zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Lichtpunt Boek & Cadeau bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Klanten kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden. Voor boeken geldt de vaste boekenprijs.
Lichtpunt Boek & Cadeau kan niet aan prijzen of aanbiedingen gehouden worden als de klant redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de prijs of aanbieding, ofwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Levertijd

We streven ernaar uw bestelling binnen 1-3 werkdagen te verzenden. Meestal verzenden we de dezelfde werkdag al, mits het artikel op voorraad is. De bestelling wordt verstuurd met PostNL. De bestelde producten worden aan de koper geleverd op het door hem/haar opgegeven adres.
Als het gewenste artikel niet op voorraad is, wordt dit voor u besteld. We zullen u dan d.m.v. een mailtje of telefoontje op de hoogte houden van de verwachte levertijd.

Verzendkosten

Nederland: vanaf € 4,95 (afhankelijk van formaat en gewicht).
Verzending naar buitenland is alleen mogelijk op aanvraag na contact via email of telefoon. Voor €2 bezorgen we uw bestelling in Bodegraven, Nieuwerbrug ad Rijn, Waarder en Driebruggen. Het tijdstip van bezorging is in overleg met de koper.

Afhalen

Wil u uw bestelling bij ons afhalen? Kies dan voor afhalen bij de leveringswijze. U kunt alvast betalen via iDEAL of betalen bij afhalen in de winkel zelf.

Retourneren

Elke bestelling die wordt gedaan, wordt met veel liefde en aandacht ingepakt en verzonden. Het kan echter voorkomen dat u toch niet tevreden bent, dat is jammer, maar het is geen enkel probleem om uw product met betaalbewijs te retourneren.
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Neemt u in dat geval via de mail of telefonisch contact met ons op.
Lichtpunt Boek & Cadeau is gerechtigd de waardevermindering van het product in mindering te brengen op de terug te betalen bedragen, voor zover die waardevermindering het gevolg is van gebruik door de klant dat verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
De kosten van retourzending komen voor rekening van de klant.
Zodra uw retour door ons is ontvangen storten we het aankoopbedrag exclusief de verzendkosten binnen 14 dagen terug op uw bankrekening.

Klachten

Lichtpunt Boek & Cadeau doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Wij raden u aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u ons hier zo snel mogelijk per email of telefoon van op de hoogte te stellen. Wij zullen dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met u en op de best mogelijke manier op te lossen.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Lichtpunt Boek & Cadeau, van het personeel en de producten voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Lichtpunt Boek & Cadeau is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
De aansprakelijkheid van Lichtpunt Boek & Cadeau is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.
Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Lichtpunt Boek & Cadeau, dan wel tussen Lichtpunt Boek & Cadeau en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Lichtpunt Boek & Cadeau, is Lichtpunt Boek & Cadeau niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Lichtpunt Boek & Cadeau.

Overmacht

Lichtpunt Boek & Cadeau is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant, als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Lichtpunt Boek & Cadeau geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lichtpunt Boek & Cadeau niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Lichtpunt Boek & Cadeau het recht de overeenkomst, zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding, te ontbinden.

Toepasselijk recht

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.